CẢM NHẬN HỌC VIÊN 1000 NET 


Khiếu Hà Thu - Chủ Shop Đậu Đậu Handmade Thái Bình
Khóa 2 - 1000net


Kết bạn với Thu:
Trên Facebook:  Khiếu Hà Thu
Trên Zalo: 0164 401 85440 nhận xét: