Showing posts with label câu chuyện khởi nghiệp. Show all posts
Showing posts with label câu chuyện khởi nghiệp. Show all posts

CÂU CHUYỆN KHỞI NGHIỆP CỦA TÔI ĐÃ TRẢI QUA NHƯ THẾ NÀO?

Quảng đời kinh doanh như một chiến trường để chúng ta chiến đấu. Nếu bạn chưa trải nghiệm thì hãy hành động khi còn trẻ bạn sẽ có con đường mòn để đến với thành công sớm.

Thành công là sự trải nghiệp có phương pháp

Thời gian trước tôi có tham gia sinh hoạt tại cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Tôi đã viết 28 bài về tạo động lực, khởi nghiệp, kỹ năng internet marketing. Đó là tâm huyết mất rất nhiều thời gian của tôi. Tôi chưa bao giờ chia sẻ điều đó ra ngoài đến khi gặp được Khởi Nghiệp Việt Nam.

Các bạn có thể đọc các bài viết của tôi dưới đây:

 Lời hứa lúc sinh viên và câu chuyện khi ra trường  (3 Tập)