Cập nhật thuật toán mới facebook 2019

Facebook chính thức thông báo về việc nâng cao các hình phạt và giới hạn việc phân phối quảng cáo câu like, câu bình luận và share.

NHỮNG HÌNH THỨC ĐĂNG BÀI, QUẢNG CÁO SAU ĐÂY BỊ HẠN CHẾ HOẶC CẤM VĨNH VIỄN


Quảng cáo chất lượng thấp trên Facebook, chẳng hạn như hướng mọi người đến nội dung không mong muốn, tạo ra trải nghiệm xấu cho mọi người và không phù hợp với mục tiêu của chúng tôi là tạo kết nối có ý nghĩa giữa mọi người và doanh nghiệp.


Chính sách quảng cáo của chúng tôi bao gồm các hạn chế đối với quảng cáo có nội dung chất lượng thấp hoặc gây rối. Những quảng cáo này thường có một số đặc điểm dưới đây:


- Mồi nhử: Quảng cáo có nội dung spam yêu cầu mọi người tham gia với nó theo những cách cụ thể, chẳng hạn như yêu cầu lượt thích, bình luận và chia sẻ. (có hình kèm theo). Những quảng cáo với nội dụng dạng “Like và share” bài viết. Facebook chưa bao giờ đánh giá cao những nội dung như vậy và đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn nhà quảng cáo sử dụng những nội dung kiểu này.


- Quảng cáo cố tình giữ thông tin để lôi kéo mọi người nhấp vào để hiểu toàn bộ bối cảnh.

- Ngôn ngữ được giật gân: Quảng cáo sử dụng các tiêu đề phóng đại hoặc ra lệnh phản ứng từ mọi người nhưng không phân phối trên trang đích.


- Giảm phân phối quảng cáo
Quảng cáo riêng lẻ có thuộc tính chất lượng thấp sẽ thấy phân phối giảm trong phiên đấu giá quảng cáo của chúng tôi hoặc sẽ bị từ chối. 
Nhiều quảng cáo được gắn cờ với các thuộc tính chất lượng thấp có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của tất cả các quảng cáo từ nhà quảng cáo đó.


Và đây là những hình thức phạt có khả năng được áp dụng.

1: Với những quảng cáo được đánh giá chất lượng thấp sẽ bị giảm khả năng được phân phối khi đấu thầu, hoặc thậm chí là không duyệt. Nó áp dụng với tất cả các ngành nghề. Tuy nhiên tác động mạnh nhất đến các lĩnh vực giải trí, truyền thông hay những nội dung mang tính chính trị.

2: Nếu một tài khoản quảng cáo bị nhiều quảng cáo bị đánh giá chất lượn thấp nó có thể ảnh hưởng tới tất cả hiệu quả của những quảng cáo khác từ tài khoản đó.

Hậu quả dễ nhận thấy đầu tiên đó là quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận được ít hơn, ảnh hưởng trực tiếp tới giá của quảng cáo đó.

Trước mắt, để tránh ảnh hưởng từ chính sách mới này của Facebook, đảm bảo rằng quảng cáo của bạn không có tiêu đề quá giật tít và không đúng sự thật về tính năng cũng như công dụng của sản phẩm dịch vụ. Tránh lạm dung những từ khóa bị liệt vào danh sách này.

0 nhận xét: