Mã bưu chính, bưu điện Postal Code mới nhất 2017 các tỉnh, thành Việt Nam

Mã bưu chính (Postal Code) mới nhất gồm 6 số được viết liên tục từ trái sang, 2 số đầu là để xác định đơn vị cấp tỉnh/thành phố, 2 số tiếp theo là xác định đơn vị thuộc cấp huyện/thành phố thị xã thuộc huyện, và 2 số cuối là để xác định đơn vị thuộc cấp xã phường.       Sau đây là mã bưu chính Zip/Postal code  63 tỉnh, thành phố Việt Nam

0 nhận xét: