Học Bổng 30 triệu đồng dành cho mỗi học sinh cấp 3

     Nằm trong dự án 1000 net. Chương trình dành tặng 30 suất học bổng trị giá 900 triệu đồng, mỗi học sinh sẽ được nhận 30 triệu đồng bằng thẻ quà tặng (Học bổng không được quy đổi tiền mặt) để học hết 3 năm cấp 3 về Internet Marketing do Diễn Giả Nguyễn Văn Thể đào tạo online.


  • Đối tượng: Học sinh đang học lớp 9 hoặc lớp 10 tại Việt Nam
  • Thời gian đào tạo: 3 năm 
  • Hình thức học: Online 
  • Nội dung học: Các kiến thức internet marketing như Email Marketing, SEO, thiết kế photoshop, thiết kế website, làm nhạc...
  • Sau khóa học: Học sinh sẽ thành thạo một trong các mảng về internet marketing xem như một nghề có thể đi làm việc ngay.

Điều kiện nhận được học bổng: 
- Học sinh có laptop hoặc máy tính bàn
- Có điện thoại smartphone
- Có wifi hoặc 3G

Thời gian kết thúc chương trình: 31/3/2017
Lưu ý: Chương trình có thể kết thúc trước dự kiến nếu đủ số lượng.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Diễn giả Nguyễn Văn Thể
Email: vanthe.action@gmail.com

0 nhận xét: